Informació de contacte

Adapteu el text mitjançant la visualització prèvia o la vista de fitxa en l'element de menú "Contingut/Categories" de l'administració.
Adreça Bar Restaurant Ca L'Avi, s.l.
Parra 5
08769 Castellvi de Rosanes
España
Telèfon 937752032
Persona de contacte Bar Restaurant Ca l'Avi Jordi Planas
Correu electrònic Jordi@calavi.com

Identificació fiscal
Identificador fiscal: B61289179

Dades bancàries
Nom del banc: ...
Número de compte / IBAN: ...
Codi d'oficina / BIC: ...
Titular del compte: ...