Dissenyi la pàgina d'inici mitjançant textos i imatges. Insereixi els productes seleccionats per cridar l'atenció dels clients.

Adapti aquesta pàgina amb la previsualització o la vista de fitxa de l'element de menú "Contingut/Categories" de la pàgina d'administració.
Utilitzi les opcions de visualització per modificar l'organització dels textos, les imatges, els productes i les subcategories.